Slide Tafelronde 155
Missie

Missie

Het Tafelen beperkt zich niet tot de grenzen van onze stad. Waarbij we Almere zien als onze thuisbasis, onderhouden we contact en vriendschap met andere Tafels en Tafelaars in Nederland en daarbuiten.

 

 

Evenementen

Alle lokale verenigingen van de Ronde Tafel in Nederland vallen onder de landelijke organisatie van de De Nederlandse Tafelronde. Vanuit de landelijke organisatie wordt contact met andere Tafelrondes en Tafelaars aangemoedigd. Er vinden jaarlijks vele evenementen plaats. Vaste evenementen zijn de Algemene Vergadering, de Halfjaarlijkse Vergadering, de Landelijke PRO dag en het NK Golf Round Table. Daarnaast organiseert elke Nederlandse Tafelronde haar eigen evenementen, lokaal of regionaal. Van een kleinschalig Tafel-gerelateerd evenement tot een lokaal service-project of een grootschalig openbaar evenement ten behoeve van fondsenwerving voor het goede doel.

 

 

Internationale contacten

De Tafelrondes zijn niet alleen in Nederland goed vertegenwoordigd, maar ook ver daarbuiten. Alle landelijke Tafelrondes over de hele wereld vallen onder Round Table International, afgekort tot RTI.

Vanuit de Tafel hebben we contact met een aantal buitenlandse Tafels en met een paar in het bijzonder. Dit zijn onze Zustertafels – die hetzelfde nummer 155 dragen als ons. Elk jaar vind er een ‘numbermeeting’ plaats bij een Zustertafel in het buitenland, waarbij het gastland elk jaar wisselt. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets dat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is.
Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale events bezoeken, zoals van de European Mediteranean and America’s Tablers Meeting en Round Table International (met wereldwijd 45.000 leden).