Slide Tafelronde 155 Almere is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar en die een binding delen met de stad Almere. Tafelronde 155
Over ons

Tafelronde Almere 155

 

De leden – ook wel Tafelaars genoemd – zijn woonachtig of werkzaam in Almere of hebben hier in het verleden gewoond of gewerkt, dan wel op enige andere wijze een binding met deze mooie stad.

 

 

Vriendschap en persoonlijke ontwikkeling

 

De Tafelronde is een vereniging die zowel onderlinge vriendschap bevordert als ook het uitwisselen van kennis, ervaringen en meningen. De vereniging levert hiermee een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar leden.

Naast lokale, nationale en internationale vriendschap is persoonlijke ontplooiing en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. De Almeerse serviceclub stimuleert haar leden een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door het steunen van lokale goede doelen en andere initiatieven in Almere, zonder persoonlijk gewin.

 

 

Tafelavonden zijn een bijzondere ervaring

 

Een actief lid kan veel uit zijn lidmaatschap halen. Oftewel “een actieve Tafelaar kan veel uit zijn Tafel halen”. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of een gastspreker. Die kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen maken deze avonden tot een bijzondere ervaring. Iedere Tafelaar heeft iets unieks op zijn eigen manier. De Tafel verrijkt vriendschap.

 

 

Doelen van de Tafelronde 155 Almere

 

1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid
2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen
3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden
4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip

De Tafelronde Almere is officieel erkend op 20 maart 1982 (Oprichtingsnummer 155) en bestaat dit tafeljaar dus 42 jaar!

 

Luister hieronder naar onze podcast: